Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten

De NVRF draagt de kracht van de revalidatiefysiotherapie uit, maakt deze transparant, organiseert een zorgketen binnen de fysiotherapie en draagt daarbinnen zorg voor de optimale kwaliteit van de revalidatiefysiotherapie.

De NVRF wil het specialisme revalidatiefysiotherapie definiëren en uitdragen en de kwaliteit voor nu en in de toekomst verhogen en waarborgen. De kracht van de revalidatiefysiotherapie ligt in de interdisciplinaire deskundigheid voor alle domeinen van het leven, waarop de aandoening aangrijpt. 

 

Uitgelicht!

Fysiopraxis: Themanummer revalidatiefysiotherapie

FysioPraxis december 2016/ januari 2017: Themanummer revalidatiefysiotherapie. Klik hier voor inzage in deze uitgave.


Wordt lid van de NVRF!

Bent u fysiotherapeut in een instelling voor medisch- specialistischerevalidatiezorg in Nederland, word dan lid van de NVRF. De lidmaatschapskosten bedragen 30 euro per jaar. Lidmaatschap van de NVRF kan alleen in combinatie met een lidmaatschap van het KNGF. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 

 

2 maart Symposium Kinder Orthopedisch Centrum Amsterdam OLVG, locatie Oost, Einthovenzaal, Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam